Podstawy whistleblowingu w polskim prawie pracy - OpenLEX

Wujczyk Marcin, Podstawy whistleblowingu w polskim prawie pracy

Artykuły
Opublikowano: PS 2014/6/114-122
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podstawy whistleblowingu w polskim prawie pracy

W polskim prawie brak ustawowej definicji whistleblowingu zarówno w odniesieniu do stosunku pracy, jak i na gruncie innych gałęzi prawa. Co więcej, pojęcie to nie doczekało się również szerszej analizy w doktrynie polskiego prawa. Przedmiotem niniejszego artykułu jest zbadanie, czy w świetle polskich regulacji prawa pracy na pracowniku ciąży obowiązek whistleblowingu i czy przepisy prawa polskiego ustanawiają jakąkolwiek ochronę dla osób, które decydują się na podjęcie działań określanych mianem whistleblowingu.

1.Pojęcie whistleblowingu

Jak już wspomniano, brak jest w polskiej doktrynie jednolitej definicji pojęcia whistleblowingu czy whistleblowera. Mianem whistleblowera określa się „człowieka, który zwraca uwagę na wykroczenia popełniane w przedsiębiorstwie, informując o nich swych przełożonych lub nawet wychodząc poza firmę” . Przywołuje się, że jest to pracownik, były pracownik lub członek organizacji, szczególnie przedsiębiorstwa lub jednostki administracji publicznej, który melduje o nieprawidłowościach...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?