Podstawy stosowania tymczasowego aresztowania w związku z ENA - OpenLEX

Nita-Światłowska Barbara, Podstawy stosowania tymczasowego aresztowania w związku z ENA

Artykuły
Opublikowano: EPS 2012/7/4-11
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podstawy stosowania tymczasowego aresztowania w związku z ENA

Problemy wiążące się ze stosowaniem tymczasowego aresztowania w związku z europejskim nakazem aresztowania (dalej jako ENA) muszą być analizowane odrębnie w odniesieniu do sytuacji, w której potrzeba zastosowania tego środka zapobiegawczego zachodzi w związku z wystąpieniem przez właściwy sąd polski do państwa członkowskiego UE o przekazanie osoby ściganej, oraz w odniesieniu do przypadku gdy chodzi o stosowanie tego środka zapobiegawczego w związku z wystąpieniem o przekazanie przez państwo członkowskie do właściwego sądu polskiego. Wskazuje na to systematyka kodeksu postępowania karnego w zakresie, w jakim implementuje decyzję ramową Rady UE nr 2002/584/JHA z 13.06.2002 r. w sprawie ENA i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi (chodzi tu o przepisy zawarte w rozdziale 65a k.p.k. – „Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania” oraz w rozdziale 65b kodeksu postępowania karnego – „Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania”).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX