Podstawy prawne uchylenia orzeczenia w procesie karnym - OpenLEX

Klejnowska Monika, Podstawy prawne uchylenia orzeczenia w procesie karnym

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2020/7-8/113-143
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podstawy prawne uchylenia orzeczenia w procesie karnym

Streszczenie

W artykule zaprezentowano złożoną po dokonanych nowelizacjach, które wchodziły w życie od 1 lipca 2015 r., problematykę podstaw prawnych uchylenia orzeczenia w procesie karnym, stanowiących wyjątek w zwyczajnym postępowaniu odwoławczym, a będących regułą w postępowaniach nadzwyczajnoskargowych. Niestety w kodeksie postępowania karnego podstawy prawne uchylenia orzeczenia wykazują brak spójności, co wzbudza kontrowersje. Przesłanki kasatoryjne mogą wynikać często z więcej niż jednego przepisu. Wzajemne odwoływanie się do innych norm prawnych statuujących uchylenie orzeczenia (np. art. 437 § 2 odwołuje się m.in. do art. 439 § 1 k.p.k.) powoduje ryzyko dublowania takich podstaw. W aktualnym stanie prawnym, poza postulatami de lege ferenda, pozostaje szczególnie mieć na uwadze prawidłową interpretację przepisów dotyczących omawianej kwestii.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX