Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego - OpenLEX

Zedler Feliks, Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

Artykuły
Opublikowano: PPC 2016/3/577-594
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

1. Ustawa – Prawo restrukturyzacyjne wprowadziła do naszego prawa cztery postępowania, określane mianem postępowań restrukturyzacyjnych. Są to: 1) postępowanie o zatwierdzenie układu, 2) przyspieszone postępowanie układowe, 3) postępowanie układowe i 4) postępowanie sanacyjne (art. 2 pr. res.). Celem tych postępowań, co wyraźnie wynika z postanowień art. 3pr. res., jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze układu, a w przypadku postępowań sanacyjnych – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych. Postępowania te różnią się między sobą, przede wszystkim sposobem dochodzenia do układu dłużnika z jego wierzycielami. O ile w postępowaniu o zatwierdzenie układu następuje to zasadniczo poprzez działania podejmowane poza postępowaniem sądowym, to w postępowaniu układowym i przyspieszonym postępowaniu układowym następuje to już w toku postępowania prowadzonego przed sądem. W postępowaniu zaś sanacyjnym, w ramach tzw. działań...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX