Jędrzejewski Rafał, Podstawowe zmiany w prawie zamówień publicznych wprowadzone nowelizacją od 24 października 2008 r.

Artykuły
Opublikowano: FK 2009/6/41-49
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podstawowe zmiany w prawie zamówień publicznych wprowadzone nowelizacją od 24 października 2008 r.

W dniu 24.10.2008 r. weszła w życie ustawa z 4.09.2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw . Znowelizowała ona prawo zamówień publicznych w celu zapewnienia jego zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej oraz ulepszenia i racjonalizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Wyeliminowała mianowicie te uregulowania, które przyczyniały się do konieczności unieważniania postępowań, odrzucania ofert najkorzystniejszych cenowo oraz przedłużania postępowań.

1.Usługi niepriorytetowe

W celu zapewnienia pełnej zgodności pomiędzy zakresem przedmiotowym ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dyrektyw unijnych w przedmiocie zamówień publicznych na usługi, nowelizacja nadała definicji legalnej usług (art. 2 pkt 10 p.z.p.) brzmienie tożsame z postanowieniami dyrektywy klasycznej (art. 1 ust. 2 lit. d) i sektorowej (art. 1 ust. 2 lit. d). Do dotychczasowej treści definicji dodano odesłanie do załączników dyrektyw, a za ich pośrednictwem - do klasyfikacji Wspólnego Słownika...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX