Podstawowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw z 2020 r. - OpenLEX

Grajewski Krzysztof, Uziębło Piotr Jerzy, Podstawowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw z 2020 r.

Artykuły
Opublikowano: PiP 2021/6/43-58
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Podstawowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw z 2020 r.

1. Uwagi wprowadzające.Od końca 2015 r. w Polsce można obserwować zakrojoną na szeroką skalę antykonstytucyjną ofensywę legislacyjną, która – według deklaracji partii rządzącej – powinna doprowadzić do reformy usprawniającej działalność sądownictwa. Analiza uchwalonych ustaw odnoszących się m.in. do Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego pozwala dojść do wniosku, że w rzeczywistości są one skierowane wprost przeciwko trzeciej władzy i mają na celu jej podporządkowanie władzy wykonawczej oraz ustawodawczej, co w praktyce oznacza każdorazową większość parlamentarną. Zjawisko to M. Wyrzykowski określa jako „«wrogie przejęcie» porządku konstytucyjnego”, rozumiejąc pod tym pojęciem proces „uzyskiwania przez większość parlamentarną (...) kontroli nad ustrojowo kluczowymi organami państwa i mechanizmami ich funkcjonowania poprzez zastosowanie pozakonstytucyjnych i antykonstytucyjnych metod. Proces ten nie spełnia kryteriów wymaganych dla zmian konstytucyjnych,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX