Podstawowe reguły związane z proporcjonalnym odliczeniem naliczonego VAT - OpenLEX

Malinowski Dariusz M., Podstawowe reguły związane z proporcjonalnym odliczeniem naliczonego VAT

Artykuły
Opublikowano: PP 2021/6/3-5
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podstawowe reguły związane z proporcjonalnym odliczeniem naliczonego VAT

Jedna z tzw. ludowych mądrości głosi, że tylko martwe ryby płyną z prądem. Nie będę oczywiście wdawał się w analizę tego porzekadła, ale trudno odmówić mu głębszej treści. Osiągnięcie różnych celów wymaga wysiłku i nie inaczej jest z potencjalnymi, w pełni zgodnymi z prawem benefitami podatkowymi, jeżeli w polskim systemie używanie tego terminu jest w ogóle uprawnione. Za kontekst powyższych – przyznam, niezbyt wysublimowanych – przemyśleń posłużyła mi instytucja utrwalona w przepisach i praktyce, względnie jasna jak na prawo podatkowe, a mianowicie uprawnienie do częściowego odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług u podatników VAT, u których występuje sprzedaż opodatkowana i zwolniona. Jest takich podmiotów całkiem liczna grupa, są to choćby sprzedawcy pojazdów będący równocześnie agentami ubezpieczeniowymi czy też lekarze inwestujący w prowadzone przychodnie i wynajmujący lokale użytkowe innym podmiotom na kolejne gabinety, laboratoria, ale również często placówki typu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX