Malinowski Dariusz M., Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne – pojęcie dochodu

Artykuły
Opublikowano: PP 2022/1/3-4
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne – pojęcie dochodu

Wśród problemów, które przyniosą podmiotom gospodarczym w 2022 r. zmiany w prawie podatkowym związane z pakietem nazywanym Polskim Ładem, dla ich części reprezentowanej przez osoby fizyczne z pewnością na czoło wysuwają się bardzo dolegliwe ekonomicznie nowe zasady obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. W obszarze dotyczącym podatków dochodowych oraz zwiększenia samych obciążeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, gdzie skutki wywoła właśnie m.in. nowy sposób liczenia składki, podstawowym źródłem prawa jest od 1.01.2022 r. ustawa z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w dalszej części będę używał dla tego aktu także określenia Polski Ład). Co wiadomo i co nie budzi wątpliwości? Przypomnijmy więc tło, czyli stan prawny z 2021 r. Podatek dochodowy zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. – ulega...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX