Podstawa dowodowa tymczasowego aresztowania - OpenLEX

Nita Barbara, Światłowski Andrzej R., Podstawa dowodowa tymczasowego aresztowania

Artykuły
Opublikowano: PiP 2013/2/87-101
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Podstawa dowodowa tymczasowego aresztowania

1.

W uzasadnieniu przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw wskazano, że zmierza on m.in. do ukształtowania „na nowo podstaw stosowania środków zapobiegawczych, w sposób zapobiegający ich nadmiernemu wykorzystywaniu w praktyce procesowej, a zarazem lepiej gwarantujący osiągnięcie podstawowego ich celu, jakim jest zabezpieczenie prawidłowego przebiegu postępowania”. Podkreślono, że zaproponowane zmiany „obostrzają wymogi stosowania najsurowszego z nich, czyli tymczasowego aresztowania, precyzyjnie określając też podstawy stosowania wszystkich środków zapobiegawczych, zasady zażalenia się na nie i wzmacniają w tej sferze prawo do obrony”.

Wśród zgłoszonych propozycji na szczególną uwagę zasługują dodanie art. 249a oraz modyfikacja art. 250 i 251k.p.k. Zaproponowane zmiany „odnoszą się do podstaw dowodowych stosowania tymczasowego aresztowania oraz wymogów wniosku prokuratora o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX