Podsłuchy operacyjne w orzecznictwie sądowym - OpenLEX

Tomkiewicz Małgorzata, Podsłuchy operacyjne w orzecznictwie sądowym

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2015/4/153-171
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podsłuchy operacyjne w orzecznictwie sądowym

Streszczenie

Artykuł zawiera analizę wybranych, obowiązujących rozwiązań prawnych w zakresie podsłuchów operacyjnych. Zawiera też próbę odpowiedzi na pytanie, czy konstytucyjne i konwencyjne standardy mające na celu ochronę tajemnicy komunikowania się są urzeczywistniane w aktualnych regulacjach prawa polskiego oraz wynikającej z nich praktyce sądów powszechnych i czy regulacje te dają wystarczającą rękojmię poszanowania praw jednostki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX