Podsłuch procesowy w przestępstwach skierowanych przeciwko wiarygodności faktur na gruncie znowelizowanych regulacji Kodeksu... - OpenLEX

Jankowska-Prochot Izabela, Podsłuch procesowy w przestępstwach skierowanych przeciwko wiarygodności faktur na gruncie znowelizowanych regulacji Kodeksu postępowania karnego

Artykuły
Opublikowano: PPP 2022/2/5-16
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podsłuch procesowy w przestępstwach skierowanych przeciwko wiarygodności faktur na gruncie znowelizowanych regulacji Kodeksu postępowania karnego

Słowa kluczowe: faktury, podsłuch procesowy, podrabianie, przerabianie i używanie podrobionych, przerobionych i zawierających poświadczenie nieprawdy faktur i dokumentów

1.Wprowadzenie

Na skutek nowelizacji art. 237 § 3 k.p.k. , która weszła w życie 1.03.2017 r. , organy ścigania uzyskały prawo do przeprowadzania kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych w celu wykrycia i uzyskania dowodów w związku z przestępstwem podrabiania, przerabiania, wystawiania i używania podrobionych, przerobionych i zawierających poświadczenie nieprawdy faktur.

Przedmiotem analizy w niniejszym artykule będą zmiany i skutki, jakie niesie za sobą wzmiankowana zmiana prawa. Autorka udzieli też odpowiedzi na pytanie, jakimi racjami kierował się projektodawca. Oddzielne uwagi poświęcone zostaną korzyściom oraz kosztom charakteryzowanej regulacji oraz poszczególnym etapom działań ustawodawcy.

1.1.Wstępne wyodrębnienie badanej instytucji

Nowelizacja art. 237 § 3k.p.k. była częścią obszernego pakietu legislacyjnego dotyczącego rozszerzenia katalogu przestępstw skierowanych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX