Artykuły
Opublikowano: PPH 2019/12/17-23
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podpisy oraz formy oświadczeń woli składanych w ramach spółek handlowych a forma dokumentowa

Kodeks spółek handlowych wprowadza szczególne rozwiązania dotyczące czynności dokonywanych w ramach prawa spółek, które pozwalają na zastosowanie m.in. podpisu zaufanego do składania oświadczeń woli. Wynika to z faktycznego braku uwzględnienia oświadczeń woli składanych w postaci elektronicznej w katalogu form Kodeksu cywilnego w chwili wprowadzania trybu S24. W związku z wprowadzeniem formy dokumentowej należałoby znowelizować przepisy regulujące spółki handlowe. Odwołanie się w nich do tej formy pozwoliłoby na wyeliminowanie wątpliwości dotyczących formy oświadczeń woli składanych w ramach prawa spółek. Utrzymywanie stanu prawnego, w którym w aktach o charakterze cywilnoprawnym nie uwzględnia się katalogu form oświadczeń woli wyróżnionego w Kodeksie cywilnym, jest nieprawidłowe, a potrzeba ujednolicenia terminologii i wymogów formalnych aż nadto dostrzegalna.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?