Sepioło-Jankowska Iwona, Podobieństwo sankcji karnych oraz sankcji podatkowych

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2020/2/84-104
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podobieństwo sankcji karnych oraz sankcji podatkowych

Streszczenie

W opracowaniu Autorka wskazuje, że w polskim systemie prawnym istnieją mechanizmy stosowania sankcji, których zestawienie w konkretnym przypadku może prowadzić do dwukrotnego ukarania za naruszenie tego samego obowiązku podatkowego, a do takich należą w szczególności sankcje ekonomiczne (np. dodatkowe zobowiązanie podatkowe). W ten sposób, obok oficjalnego trybu pociągania do odpowiedzialności za czyny wyczerpujące znamiona przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, polski system prawny przewiduje nurt represjonowania przy pomocy sankcji ekonomicznych, często bardziej dolegliwego niż grzywny przewidziane przez prawo karne skarbowe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX