Wolanin Mikołaj, Podobieństwa i różnice między obowiązkiem szkolnym a obowiązkiem nauki w art. 70 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Artykuły
Opublikowano: PPP 2023/2/48-55
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podobieństwa i różnice między obowiązkiem szkolnym a obowiązkiem nauki w art. 70 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Słowa kluczowe: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, prawo do nauki, obowiązek szkolny, obowiązek nauki, Prawo oświatowe, edukacja

1.Wprowadzenie

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki są nieodłącznie związane z samą nauką. Do nauki człowiek ma, obok obowiązku, prawo, a prawo to „jest jednym z fundamentalnych praw człowieka, którego realizacja umożliwia rozwój osobisty oraz pozwala na osiągnięcie samodzielności i niezależności, a także pełny udział we wszystkich sferach życia” . Prawo do nauki jest gwarantowane uniwersalnie (zob. np. art. 28 ust. 1 Konwencji o prawach dziecka czy art. 13 ust. 1 i 2 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ). Część doktryny zwraca jednak uwagę na to, że powyższe uniwersalne gwarancje bardziej skupiły się na wprowadzeniu w nich obowiązku bycia edukowanym/ą niż na samym prawie do nauki . Zdaniem autora teza ta nie jest jednak w pełni uprawomocniona – obydwa wskazane w tym akapicie przepisy wskazują bowiem zarówno na prawo do nauki, jak i na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX