Opalska Dominika, Podejmowanie uchwał w spółce jawnej

Artykuły
Opublikowano: PPH 2013/4/26-29
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podejmowanie uchwał w spółce jawnej

Kodeks spółek handlowych nie zawiera szczegółowej regulacji mechanizmu podejmowania uchwał w spółce jawnej. Podejmowanie uchwał stanowi materię prowadzenia spraw spółki, a więc sferę wewnętrzną spółki, która może zostać ukształtowana przez samych wspólników, wobec dyspozytywnego charakteru przepisów kodeksu spółek handlowych. Ogólność regulacji normatywnej w kodeksie spółek handlowych sprawia, że w praktyce mogą powstać rozmaite wątpliwości, zwłaszcza gdy wspólnicy sami nie uregulowali określonych kwestii. Wątpliwości może wywoływać także zakres autonomii woli wspólników kształtujących wyżej wskazane kwestie w postanowieniach umowy spółki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX