Pinior Piotr, Podejmowanie uchwał bez odbycia zgromadzenia wspólników spółki z o.o.

Artykuły
Opublikowano: PPH 2018/4/39-42
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podejmowanie uchwał bez odbycia zgromadzenia wspólników spółki z o.o.

W numerze 3/2017 „Przeglądu Prawa Handlowego” ukazał się artykuł „Dopuszczalność podejmowania uchwał poza zgromadzeniem wspólników w spółce z o.o.”, autorstwa Marcina Hotela i Aleksandry Rychlewskiej. Dotyczył on analizy możliwości podejmowania uchwał poza zgromadzeniem oraz dopuszczalności stosowania głosowania pisemnego. W większości zgodzić się należy z poglądami Autorów, wyrażonymi we wspomnianym artykule, który zasługuje na uwagę, jednakże po części można zgłosić pewne zastrzeżenia, stąd poniżej przedstawione zostaną uwagi polemiczne w stosunku do poglądów wyrażonych przez Autorów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX