Poddanie się obowiązkowym szczepieniom ochronnym jako kryterium rekrutacji do publicznego przedszkola - OpenLEX

Piwoński Karol, Poddanie się obowiązkowym szczepieniom ochronnym jako kryterium rekrutacji do publicznego przedszkola

Artykuły
Opublikowano: PPP 2020/9/18-28
Autor:
Rodzaj: artykuł

Poddanie się obowiązkowym szczepieniom ochronnym jako kryterium rekrutacji do publicznego przedszkola

Słowa kluczowe: obowiązek szczepień, rekrutacja do przedszkola, zasada równości, ochrona danych osobowych, prawo miejscowe

1.Wprowadzenie

Zagrożenia związane z masowym uchylaniem się od obowiązku szczepień ochronnych stają się coraz poważniejsze. Skalę zjawiska obrazują statystyki, w świetle których w 2010 r. odsetek dzieci zaszczepionych przeciwko odrze wynosił 98,2%, natomiast w 2018 r. liczba ta spadła do 92,9% . Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego alarmuje, że od połowy 2018 r. zaobserwować można epidemiczny wzrost zachorowań na odrę. W 2019 r. odnotowano 1492 przypadki tej choroby – czterokrotnie więcej niż w roku ubiegłym . Zagrożenia te części gmin dały asumpt do ograniczenia dostępu niezaszczepionych dzieci do prowadzonych przez te jednostki przedszkoli, przyznając dodatkowe punkty w rekrutacji kandydatom, których poddano obowiązkowym szczepieniom albo obowiązek ten został wobec nich odroczony z uwagi na stwierdzone przez lekarza przeciwwskazania. W ostatnich miesiącach odnotować można...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX