Malinowski Dariusz M., Podatkowe regulacje dotyczące darowizn związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, cz. 2

Artykuły
Opublikowano: PP 2021/4/3-4
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podatkowe regulacje dotyczące darowizn związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, cz. 2

Przed miesiącem zajmowałem się przede wszystkim benefitami podatkowymi związanymi ze wspieraniem walki z pandemią COVID-19 dotyczącymi podatków dochodowych, a związanymi bezpośrednio lub pośrednio z osiąganiem przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dla domknięcia tej kwestii należy wspomnieć także o zmodyfikowanej uldze w podatku dochodowym od osób fizycznych związanej z oddawaniem krwi.

Ustawodawca zakwalifikował ją jako darowiznę rzeczową oraz rozszerzył zakres – oprócz krwi można korzystać z ulgi w przypadku oddania osocza. Wpływa to automatycznie na zasady i wysokość odliczenia. Darowizny w podatku dochodowym od osób fizycznych są odliczane od podstawy opodatkowania, przy czym ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych sytuuje ich maksymalną wysokość na poziomie 6% podstawy opodatkowania. Istotne jest także ograniczenie podmiotowe w postaci tożsamości co do osoby oddającej krew lub osocze i odpisującej jej wartość od swojego dochodu – darowizna...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX