Malinowski Dariusz M., Podatkowe regulacje dotyczące darowizn związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, cz. 1

Artykuły
Opublikowano: PP 2021/3/3-5
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podatkowe regulacje dotyczące darowizn związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, cz. 1

Ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – dalej specustawa – to podstawowy akt prawny regulujący rzeczywistość gospodarczą, obowiązki publicznoprawne, a także częściowo prywatne: relacje pracodawca – pracownik, świadczeniobiorca – świadczeniodawca i szereg innych. Ogrom ujętych regulacji i, w pewnej mierze, także sposób ich wprowadzania, czyli przyjęcie na początku pandemii jednej ustawy, która puchnie kolejnymi niezbędnymi nowelizacjami, powodują, że dotarcie zainteresowanych do rozwiązań, które hipotetycznie mogłyby przynieść im korzyści lub choćby łagodzić trudności związane z funkcjonowaniem w covidowej rzeczywistości, graniczy wręcz z cudem. Dopisywane rozwiązania szczególne rozbudowują labirynt, w którym nie są ewenementem artykuły z poczwórnym oznaczeniem literowym. To jednak tylko forma. Eufemizmem jest stwierdzenie, że rząd...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX