Podatkowe przesłanki transformacji formalnoprawnej spółek handlowych - OpenLEX

Barowicz Marek, Podatkowe przesłanki transformacji formalnoprawnej spółek handlowych

Artykuły
Opublikowano: PPH 2007/9/42-45
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podatkowe przesłanki transformacji formalnoprawnej spółek handlowych

Zgodnie z art. 491-584 k.s.h., spółki prawa handlowego, czyli spółki osobowe (spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna) oraz kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna) mogą się łączyć, dzielić lub przekształcać między sobą na linii spółka osobowa - spółka kapitałowa (spółka kapitałowa - spółka osobowa) lub w ramach poszczególnych grup. Niezależnie od przyjętej opcji, proces transformacji spółek charakteryzują zmiany na płaszczyźnie prawnej i organizacyjnej jednostki. Celem artykułu jest przedstawienie zasad, trybów i skutków podatkowo-prawnych transformacji spółek handlowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX