Ciecierski Michał, Podatkowe postępowanie zabezpieczające

Artykuły
Opublikowano: PP 2009/1/32-41
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podatkowe postępowanie zabezpieczające

W niniejszym artykule Autor szczegółowo omawia instytucję postępowania zabezpieczającego uregulowanego w ordynacji podatkowej . Pierwotnie instytucja ta wykształciła się w zakresie stosunków cywilnoprawnych i miała charakter dobrowolny. Zabezpieczenie w o.p. ma charakter bardziej dotkliwy, gdyż jest przymusowe . Autor zwraca uwagę na fakt, że poszczególne elementy postępowania zabezpieczającego są słabo opisane w literaturze i orzecznictwie przede wszystkim dlatego, że decyzje o zabezpieczeniu dość szybko przestają istnieć w obrocie prawnym i nie udaje się ich zweryfikować w postępowaniu sądowoadministracyjnym. W związku z tym zarówno strona, jak i organ podatkowy mają ograniczoną wiedzę na temat stosowania tych przepisów, co może powodować poważne uchybienia, a w szczególności prowadzić do nieuzasadnionych strat po stronie podatnika i w konsekwencji do odpowiedzialności cywilnoprawnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy