Artykuły
Opublikowano: PP 2020/2/3-5
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podatkowe konsekwencje zbycia wierzytelności własnych

Nie od dziś wiadomo, że polski budżet opiera się na podatkach pośrednich, w szczególności na podatku od towarów i usług. Tylko ta danina stanowi około 50% wszystkich podatkowych dochodów budżetowych państwa. Trudno zatem dziwić się, że władza podejmuje próby działań mających na celu zwiększanie udziału podatków dochodowych w tej kategorii. Zmiany prawa, z jakimi mamy do czynienia, szczególnie począwszy od 2018 r., są odzwierciedleniem tych prób. Ograniczenia i limity związane choćby z kosztami finansowania dłużnego, nabywaniem świadczeń niematerialnych od podmiotów powiązanych, określeniem katalogu przychodów z zysków kapitałowych i zawężenie grupy kosztów z nimi związanych to tylko przykładowe instytucje charakteryzujące zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych. Większość zmian ma oczywiście charakter uniwersalny i zastosowanie dla obu grup podmiotów podatków dochodowych.

Do działań będących obszarem szczególnej „troski” władzy należą także wierzytelności. Wprowadzane są kolejne...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?