Podatkowe aspekty obrotu wirtualnymi walutami - OpenLEX

Prokurat Joanna, Podatkowe aspekty obrotu wirtualnymi walutami

Artykuły
Opublikowano: CDZ./7
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podatkowe aspekty obrotu wirtualnymi walutami

Anonimowość dysponentów wirtualną walutą nie jest absolutna. W szczególności nie zwalnia ona z obowiązków fiskalnych.

I. Podatek dochodowy

Zbycie praw majątkowych

Konsekwencje podatkowe zamiany wirtualnych walut na tradycyjną walutę lub zapłaty nimi za towary lub usługi determinowane są przede wszystkim stanowiskiem Ministerstwa Finansów odnośnie do charakteru wirtualnej waluty jako prawa majątkowego, a nie środka płatniczego. Stanowisko to zostało wyrażone m.in. w indywidualnej interpretacji prawa podatkowego z 25 lutego 2014 r. (nr IPPB2/415-842/13-2/MK).

Wymiana wirtualnej waluty na walutę krajową lub zagraniczną albo zakup za nią realnych towarów powoduje powstanie przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym. Na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, w ramach którego wyróżnia się odrębne źródła przychodów, osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej transakcję taką powinny kwalifikować jako odpłatne zbycie praw majątkowych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX