Mariański Adam, Podatki w fundacji rodzinnej

Artykuły
Opublikowano: PP 2023/8/29-37
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podatki w fundacji rodzinnej

Po kilku latach konsultacji społecznych ustawa o fundacji rodzinnej została uchwalona i weszła w życie 22.05.2023 r. Jednak w trakcie vacatio legis została dokonana jej nowelizacja, głównie w celu wprowadzenia zmian zapobiegających unikaniu opodatkowania . Zapewne szybkie tempo prac legislacyjnych projektu rządowego z 22.11.2022 r., który znacząco odbiegał od pierwotnych założeń, miało wpływ na jakość procedowanych przepisów, o czym świadczy kilkadziesiąt poprawek na etapie prac sejmowych i senackich. W niniejszym artykule nie będą omawiane zagadnienia związane z budową firmy wielopokoleniowej , czasami nazywanej sukcesją biznesu . Zostaną wskazane kluczowe zagadnienia związane z opodatkowaniem fundacji rodzinnej oraz świadczeń dokonywanych na rzecz beneficjentów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX