Podatek od sprzedaży detalicznej. Czy na pewno można już grać fanfary? - OpenLEX

Bartosiewicz Adam, Podatek od sprzedaży detalicznej. Czy na pewno można już grać fanfary?

Artykuły
Opublikowano: PP 2019/8/6-9
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podatek od sprzedaży detalicznej. Czy na pewno można już grać fanfary?

Polski podatek od sprzedaży detalicznej miał zostać wprowadzony już kilka lat temu. Stosowanie przepisów dotyczących tego podatku jednak zawieszono z powodu podejrzenia ich niezgodności z przepisami unijnymi. Niedawno unijny sąd oddalił jednak skargę Komisji Europejskiej na Polskę, nie stwierdzając naruszenia przez przepisy dotyczące tego podatku unijnych regulacji odnoszących się do pomocy publicznej. Zdaniem autora nie oznacza to jednak automatycznie zgodności tych regulacji z prawem unijnym. Pozostają bowiem jeszcze inne (poza pomocą publiczną) obszary potencjalnej niezgodności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX