Zaremba Piotr, Podatek od przerzuconych dochodów - podatkowy "Paragraf 22"

Artykuły
Opublikowano: PP 2023/4/29-34
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podatek od przerzuconych dochodów - podatkowy "Paragraf 22"

Artykuł opisuje mechanizm opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów – nowym rodzajem podatku obowiązującym od 1.01.2022 r. – i zestawia zasady jego działania z innymi rozwiązaniami istniejącymi już na gruncie ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – w szczególności z podatkiem u źródła. Analiza ujawnia liczne systemowe problemy związane z opodatkowaniem podatkiem od przerzuconych dochodów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX