Bojarski Adam, Podatek dochodowy od osób fizycznych jako czynnik zniechęcający do mediacji

Artykuły
Opublikowano: PP 2022/10/34-37
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podatek dochodowy od osób fizycznych jako czynnik zniechęcający do mediacji

Celem artykułu jest przedstawienie potrzeby zmiany ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. – polegającej na rozszerzeniu katalogu zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych o ugodę pozasądową. Jest to szczególnie ważne z perspektywy mediacji pozasądowej. Zdaniem autora konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku, gdy została zawarta ugoda pozasądowa i nastąpiła wypłata odszkodowania zadośćuczynienia lub odszkodowania z majątku osobistego, jest czynnikiem, który może zniechęcić skutecznie do mediacji, dlatego autor postuluje zmianę przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez dodanie ugód pozasądowych do kategorii zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych zarówno w kwestii świadczenia głównego, jak i odsetek.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX