Drozdowski Edgar, Podatek cukrowy, czyli o zasadzie prawidłowej legislacji i prawdopodobnym braku konsekwencji jej naruszenia

Artykuły
Opublikowano: PP 2021/8/40-46
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podatek cukrowy, czyli o zasadzie prawidłowej legislacji i prawdopodobnym braku konsekwencji jej naruszenia

Parlament, pracując nad uchwaleniem przepisów wprowadzających podatek cukrowy, określił datę wejścia w życie ustawy przy użyciu daty kalendarzowej, a następnie przekroczył ten termin wskutek opóźnień prac legislacyjnych. Aby nie powtarzać ponownie procedury legislacyjnej, zdecydował się znowelizować nieuchwalone jeszcze przepisy i w ten sposób przesunąć wejście w życie ustawy wprowadzającej podatek cukrowy. Taki tryb uchwalenia ustawy wprowadzającej podatek cukrowy naruszył zasady prawidłowej legislacji, w szczególności zasadę określoności i zasadę lex retro non agit. Naruszenie zasady określoności wynika z naruszenia szeregu podstawowych zasad techniki prawodawczej i powinno pociągać za sobą niekonstytucyjność uchwalonych przepisów. Naruszenie zakazu niedziałania prawa wstecz być może znajduje usprawiedliwienie, ponieważ – paradoksalnie – miało przeciwdziałać retroaktywnemu wprowadzeniu podatku cukrowego. Równocześnie należy oczekiwać, że sądy administracyjne rozciągną zastosowanie uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22.06.2011 r. na przypadki żądania zwrotu nadpłaty w podatku cukrowym ze względu na brak występowania przesłanki zubożenia po stronie podatników. Przemawia za tym charakterystyka podatku cukrowego, który jest konstrukcyjnie zbliżony do podatku akcyzowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX