Wołowiec Tomasz, Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym a obowiązek poboru opłaty uzdrowiskowej

Artykuły
Opublikowano: PPP 2016/1/64-73
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym a obowiązek poboru opłaty uzdrowiskowej

1.Pojęcie opłaty uzdrowiskowej

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opłata uzdrowiskowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska, za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach. W art. 17 u.p.o.l. ustawodawca określił przesłanki wnoszenia opłaty uzdrowiskowej i zakres zwolnienia z niej. Opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się od osób przebywających w szpitalach. Ustawodawca jednoznacznie unormował, że zwolniony z opłaty uzdrowiskowej i miejscowej jest pobyt w szpitalu, a nie w szpitalu uzdrowiskowym, który jest jedną z kategorii zakładu leczniczego, mianowicie zakładem lecznictwa uzdrowiskowego.

Niewątpliwie prawo podatkowe musi być odczytywane ściśle. Wszelka wykładnia rozszerzająca przepisów prawa podatkowego jest niedopuszczalna. Jeśli więc ustawodawca zwolnił z opłaty uzdrowiskowej osoby...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX