Pobieranie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych - uwagi na tle orzecznictwa sądów... - OpenLEX

Skepka Artur, Pobieranie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych - uwagi na tle orzecznictwa sądów administracyjnych

Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/7-8/58-67
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pobieranie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych - uwagi na tle orzecznictwa sądów administracyjnych

Słowa kluczowe: opłaty abonamentowe, abonament radiowo-telewizyjny, dowód rejestracji odbiornika radiofoniczno-telewizyjnego, indywidualny numer identyfikacyjny, imienna książeczka opłaty abonamentowej, wniosek o rejestrację odbiornika radiofoniczno-telewizyjnego, wyrejestrowanie odbiornika radiofoniczno-telewizyjnego

1.Uwagi ogólne

Problematyka pobierania opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofoniczno-telewizyjnych budzi wiele kontrowersji. Najjaskrawszym tego odzwierciedleniem jest to, że – jak wynika ze sprawozdania z działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za 2018 rok – abonament RTV w Polsce regularnie opłaca jedynie około 7,3% gospodarstw domowych , podczas gdy odbiorniki znajdują się w 96% z nich . Efektem tego są zaś liczne postępowania egzekucyjne prowadzone na skutek braku płatności abonamentu. Postępowania te z kolei w ostatnim okresie wygenerowały dużą liczbę spraw zawisłych przed sądami administracyjnymi. Treść wydawanych dotychczas orzeczeń sądowych w przeważającej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX