Płaszczyzna prawna dla działań innowacyjnych w samorządzie terytorialnym - OpenLEX

Szluz Anna Maria, Płaszczyzna prawna dla działań innowacyjnych w samorządzie terytorialnym

Artykuły
Opublikowano: ST 2019/7-8/89-100
Autor:
Rodzaj: artykuł

Płaszczyzna prawna dla działań innowacyjnych w samorządzie terytorialnym

Przedmiotem analizy artykułu jest próba odnalezienia przestrzeni prawnej dla działań innowacyjnych, są one bowiem motorem i instrumentem reformowania administracji publicznej. W tekście zaprezentowano idee budżetów partycypacyjnych, które tworzą szansę na wprowadzenie kreatywnych pomysłów obywateli w miastach. W dalszej kolejności odniesiono się do klauzul społecznych wprowadzanych w zamówieniach publicznych, dzięki którym zwiększa się zatrudnienie osób marginalizowanych. Jednym z istotnych elementów innowacyjnego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego stało się partnerstwo publiczno-prywatne, w ramach którego współpracujące podmioty dzielą się wkładem, kosztami czy obowiązkami. Ponadto w kontekście poszukiwań przestrzeni prawnej dla działań innowacyjnych ważne okazało się odniesienie do klastrów, które niewątpliwie wspomagają rozwój gospodarki regionu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX