Błeszyński Jan, Plagiat – pojęcie, charakter prawny, roszczenia

Artykuły
Opublikowano: ZNUJ. PPWI 2022/1/12-33
Autor:
Rodzaj: artykuł

Plagiat – pojęcie, charakter prawny, roszczenia

Słowa kluczowe: utwór, opracowanie, autoopracowanie, ustalenie, utwór inspirowany cudzym utworem, autorskie prawa osobiste, dobra osobiste, plagiat, własność intelektualna

Zjawisko plagiatu stanowi fragment rozległego zagadnienia: w wąskim znaczeniu – autorstwa utworu, a w szerokim znaczeniu – ochrony autorstwa dorobku intelektualnego. Zadaniem ustawodawcy jest określenie granic i kryteriów, w których indywidualny dorobek intelektualny pochodzący od danej osoby stanowi dobro należące wyłącznie do niej, warunków, pod jakimi może być przedmiotem swobodnego dostępu do istniejących dokonań twórczych, oraz zakresu tego dostępu. Wiąże się to w pierwszej kolejności z potrzebą określenia indywidualnych osiągnięć twórczych w ramach kontynuacji dorobku intelektualnego i granic powszechnego do niego dostępu.

Plagiat stanowi naruszenie prawa do autorstwa cudzej twórczości polegające na przypisaniu jej sobie przez naruszającego to prawo. Nie jest jednak terminem prawnym. Pojęcia tego używa się...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX