Pismo procesowe w postępowaniu cywilnym w świetle prawa autorskiego - OpenLEX

Hańderek Andrzej, Pismo procesowe w postępowaniu cywilnym w świetle prawa autorskiego

Artykuły
Opublikowano: ZNUJ. PPWI 2017/4/23-47
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pismo procesowe w postępowaniu cywilnym w świetle prawa autorskiego

Niniejszy artykuł ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy pismo procesowe w postępowaniu cywilnym stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Autor poddaje analizie możliwe ujęcia ww. zagadnienia z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego oraz stanowiska doktryny. Autor opowiada się za uznaniem pisma procesowego za utwór. Przyjęcie takiej kwalifikacji powoduje konieczność wskazania jej podstawy prawnej, określenia kręgu podmiotów mogących korzystać z pisma procesowego oraz ustalenia dozwolonego zakresu korzystania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX