Sztoldman Agnieszka, Pierwszeństwo do uzyskania patentu - prymat w czasie czy przewaga w prawie?

Artykuły
Opublikowano: ZNUJ. PPWI 2022/2/105-125
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pierwszeństwo do uzyskania patentu - prymat w czasie czy przewaga w prawie?

Patent na wynalazek (i odpowiednio np. prawo ochronne na wzór użytkowy lub prawo z rejestracji wzoru przemysłowego) jest prawem formalnym. Oznacza to, że wyłączne prawo do korzystania z wynalazku nie powstaje przez sam fakt stworzenia rozwiązania technicznego, lecz przez dokonanie formalnego zgłoszenia i udzielenia patentu. Przyjęło się, że pierwszeństwo do uzyskania patentu rozstrzyga w czasie kolizję między konkurencyjnymi zgłoszeniami do ochrony między kilkoma osobami roszczącymi sobie prawo do patentu. W tym sensie funkcją pierwszeństwa jest ustalenie kolejności w razie konkurowania w czasie na przykład kolejnych zgłoszeń do ochrony wynalazku. Konstrukcja poszczególnych postaci pierwszeństwa do uzyskania patentu ma nie tylko znaczenie teoretyczne, lecz także przekłada się na płaszczyznę praktyczną. Stosowanie prawa wymaga określenia, jakie są materialne i formalne warunki ważnego przeniesienia pierwszeństwa, co może mieć wpływ na ważność udzielonego patentu. Rozważania przedstawione w artykule zmierzają do ustalenia, jakie – ze względu na konstrukcje prawne – są formalne warunki przeniesienia poszczególnych postaci pierwszeństwa do uzyskania patentu i czy pierwszeństwo do uzyskania patentu może być przeniesione niezależnie od zgłoszenia do ochrony, z którego pochodzi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX