Baranowska-Bolesta Maria, Piecza naprzemienna rodziców nad dzieckiem - wybrane zagadnienia

Artykuły
Opublikowano: PS 2022/9/48-65
Autor:
Rodzaj: artykuł

Piecza naprzemienna rodziców nad dzieckiem - wybrane zagadnienia

Słowa kluczowe: władza rodzicielska, piecza naprzemienna, dobro dziecka, porozumienie rodziców, orzeczenie sądu, prawo rodzinne

1. Instytucja pieczy naprzemiennej nie została wprost uregulowana w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego . Przepisy zawierają jedynie sformułowanie „piecza” ujęte w różnych kontekstach: piecza nad osobą i majątkiem dziecka (art. 95 § 1, art. 155 § 1 k.r.o.), piecza nad małoletnim (dzieckiem) (art. 961, art. 1131 § 2, art. 1136, art. 1201 § 2, art. 149 § 3 k.r.o.), bieżąca piecza nad osobą dziecka (art. 96 § 2, art. 1121 § 1, art. 1136, art. 117 § 3, art. 1201 § 2, art. 149 § 3, art. 158 k.r.o.), piecza zastępcza (art. 100, art. 109 § 2 i § 4, oddział 2a, art. 1131 § 2, art. 1141 § 1, art. 135 § 3, art. 149 § 4 k.r.o.), a w tym instytucjonalna piecza zastępcza (art. 1127 § 1, art. 109 § 2k.r.o.). Nie definiują jednak tego pojęcia, pozostawiając to doktrynie. W odniesieniu do pieczy nad osobą dziecka pojęcie to rozumiane jest jako całokształt starań,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX