Górski Marcin, Perspektywa prawa jednostki do sądu należycie ustanowionego: zastosowanie testu Ástráðsson w Polsce

Artykuły
Opublikowano: EPS 2023/11/33-41
Autor:
Rodzaj: artykuł

Perspektywa prawa jednostki do sądu należycie ustanowionego: zastosowanie testu Ástráðsson w Polsce

W artykule poruszono kwestię praw jednostki w kontekście należycie ustanowionego sądu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX