Utrat-Milecki Jarosław, Penologia jako podstawa polityki karnej. Wybrane teoretyczne kwestie prawne związane z pracą kuratora sądowego

Artykuły
Opublikowano: GSP 2020/3/26-42
Autor:
Rodzaj: artykuł

Penologia jako podstawa polityki karnej. Wybrane teoretyczne kwestie prawne związane z pracą kuratora sądowego

Wstęp

W artykule krytycznie rozważam z różnych perspektyw wybrane teoretyczne aspekty funkcjonowania prawa w kontekście pracy kuratora sądowego. Nawiązuję pośrednio do różnych koncepcji prawa, w tym dość luźno do koncepcji Georga Jellinka normatywnej siły faktu, a więc siły kształtującej w szczególny sposób relacje między władzą i obywatelem. To właśnie w kontekście rzeczywistych realiów stosowania prawa kurator sądowy bezpośrednio realizuje zadania wymiaru sprawiedliwości wobec podsądnych i ich rodzin, stając się swoistym mediatorem-tłumaczem między prawdą sądową, faktami relewantnymi prawnie a rzeczywistym życiem doświadczanym przez osoby, których dotyczy postępowanie. W postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy kurator sądowy występuje przede wszystkim jako funkcjonariusz publiczny, który działa na zlecenie sądu na podstawie i w granicach prawa wobec osób, których kontakt i podstawy współpracy z kuratorem są wynikiem decyzji sądu, a nie wolnego wyboru. Kurator sądowy ma realizować...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX