Artykuły
Opublikowano: PS 2019/7-8/90-111
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pasieka miejska - wybrane aspekty prawne

Słowa kluczowe: pszczelarstwo miejskie, pszczoły, prawo sąsiedzkie, immisje

1.Wstęp

W wyniku rozpowszechnienia wśród społeczeństwa wiedzy o ryzyku wyginięcia pszczoły miodnej (apis mellifera), podejmowanych jest coraz więcej działań mających wspierać te owady także na terenach miejskich. W wielu miejscach sadzone są rośliny miododajne, a nawet stawiane ule, i to nie tylko w przydomowych ogrodach, lecz także na dachach budynków mieszkalnych, wieżowców, instytucji kultury. O ulach w miastach dużo się mówi i pisze. Można wręcz powiedzieć, że weszły już one do krajobrazu miejskiego na stałe. Celem niniejszego artykułu jest analiza przepisów prawnych regulujących zasady stawiania uli na terenie miasta, dokonana w oparciu o przykłady polskich miast wojewódzkich. Założenie pasieki na terenie miasta wiąże się bowiem z koniecznością przestrzegania wielu przepisów, regulujących zarówno wprost wymogi, jakie spełniać musi pasieka, jak i odnoszących się do oddziaływania pasieki na nieruchomości sąsiadujące....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?