Partnerstwo publiczno-prywatne w jednostkach samorządu terytorialnego - zakres przedmiotowy i podmiotowy - OpenLEX

Gonet Wojciech, Partnerstwo publiczno-prywatne w jednostkach samorządu terytorialnego - zakres przedmiotowy i podmiotowy

Artykuły
Opublikowano: FK 2008/5/18-34
Autor:
Rodzaj: artykuł

Partnerstwo publiczno-prywatne w jednostkach samorządu terytorialnego - zakres przedmiotowy i podmiotowy

1.Zakres przedmiotowy partnerstwa publiczno-prywatnego w świetle obowiązujących regulacji prawnych

Przepisy art. 1, art. 2 i art. 4 pkt 5 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym wskazują dopuszczalny zakres wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) przez podmioty publiczne, do których zalicza się również jednostki samorządu terytorialnego (art. 4 pkt 3 u.ppp). Przepis art. 1 ust. 2 u.ppp określa, że PPP ma służyć realizacji zadania publicznego. Ustawa nie zawiera definicji zadania publicznego. Próba wskazania, czym jest "zadanie publiczne" została dokonana przez doktrynę i orzecznictwo . Zadanie publiczne można określić poprzez jego zakres, który jest:

1)

zróżnicowany, w zależności od odpowiedzialności danego podmiotu publicznego za określoną sferę potrzeb publicznych,

2)

zmienny, w zależności od sytuacji społecznej (rodzaju niezaspokojonych potrzeb w określonej dziedzinie), ekonomicznej (możliwości korzystania z efektów działań podmiotów publicznych) oraz finansowej (podmiotu publicznego w zakresie wyboru sposobu zaspokojenia potrzeb społecznych),

3)

otwarty, w zakresie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX