Jankowiak Jarosław, Paradygmat sędziego niezawodowego (w szczególności "ławnika") w świetle dotychczasowej i postulowanej egzegezy tekstu Konstytucji RP

Artykuły
Opublikowano: PiZS 2023/2/22-38
Autor:
Rodzaj: artykuł

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.