Winczorek Jan, Pandemia COVID-19 a dostęp do prawa. Polska na tle wyników badania międzynarodowego

Artykuły
Opublikowano: PiP 2020/12/38-61
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pandemia COVID-19 a dostęp do prawa. Polska na tle wyników badania międzynarodowego

1. Wprowadzenie. Pandemia COVID-19 jest bezprecedensowym wydarzeniem. Po raz pierwszy w globalnym świecie pojawiło się zagrożenie epidemiologiczne, które w ten sam sposób oddziałuje na życie wszystkich bez wyjątku jednostek i społeczeństw. Wszędzie na świecie logika rozwoju epidemii nakazuje ograniczać kontakty międzyludzkie, aby spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa i chronić najbardziej zagrożone grupy osób.

Ten uniwersalny bodziec wywołuje jednak różne reakcje w różnych warunkach politycznych, kulturowych i ekonomicznych. Pozwala to patrzeć na epidemię jako na naturalny eksperyment w wielu dziedzinach życia społecznego jednocześnie. Mówi on wiele o naturze instytucji społecznych i różnicach między nimi w różnych krajach. Choć nie można jeszcze wypowiadać się o ostatecznych konsekwencjach pandemii, pewne prawidłowości są już dostrzegalne. Przykładowo, jest rzeczą ewidentną, że pod wpływem zagrożenia epidemicznego i polityk przeciwdziałania mu zwiększają się nierówności ekonomiczne,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX