Krok Wojciech, Parulski Krzysztof, Pakiet paliwowy – skuteczna droga na skróty. Konsekwencje niezgodności z prawem unijnym polskich przepisów o VAT i wynikające z niej wnioski

Artykuły
Opublikowano: PP 2021/11/19-24
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Pakiet paliwowy – skuteczna droga na skróty. Konsekwencje niezgodności z prawem unijnym polskich przepisów o VAT i wynikające z niej wnioski

Od 2016 r. wśród priorytetów polskich władz była poprawa ściągalności podatków oraz redukcja szarej strefy, w szczególności w zakresie VAT. Jednym z rozwiązań legislacyjnych, które zostały w tym zakresie zastosowane, był tzw. pakiet paliwowy, czyli obowiązek uiszczania zaliczek na VAT w ciągu pięciu dni po wewnątrzwspólnotowym nabyciu paliw silnikowych. Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 9.09.2021 r., C-855/19, G. Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy – dalej wyrok TS C-855/19, G. Sp. z o.o. – uznał polskie przepisy w tym obszarze za niezgodne z prawem UE. Niniejszy artykuł analizuje konsekwencje przedmiotowego wyroku, zarówno dla poszczególnych podatników oraz płatników VAT, jak i dla polityki podatkowej Polski w zakresie walki z szarą strefą.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX