Krzeszowiak Aleksander, Rudzińska Aleksandra, Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na rzecz obligatariuszy (uwagi na tle uchwały SN z 28.06.2017 r., III CZP 10/17)

Artykuły
Opublikowano: PPH 2019/3/30-39
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na rzecz obligatariuszy (uwagi na tle uchwały SN z 28.06.2017 r., III CZP 10/17)

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 28.06.2017 r., III CZP 10/17, oświadczenie o poddaniu się egzekucji powinno imiennie wskazywać obligatariuszy, na rzecz których jest wydawane. Po zbyciu obligacji, oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydane na rzecz imiennie oznaczonych obligatariuszy nie będzie mogło być skutecznie wykorzystane przez podmioty nabywające obligacje na rynku wtórnym. Niniejszy artykuł przedstawia konsekwencje wynikające z powyższej uchwały Sądu Najwyższego dla już wyemitowanych obligacji, jak również dla przyszłych procesów emisji. Celem artykułu jest także przedstawienie rozwiązań dotyczących możliwego wykorzystania oświadczenia o poddaniu się egzekucji w przyszłych procesach emisji obligacji (w tym także nieznanych dotychczas na polskim rynku). Ponadto artykuł podejmuje rozważania dotyczące administratora zastawu rejestrowego oraz poddaje krytycznej ocenie instytucję administratora zabezpieczeń przewidzianą w art. 29 ustawy o obligacjach. Autorzy oceniając możliwy wpływ uchwały na zmiany prawa, poddają analizie instytucje angielskiego trustu (ang. trust) oraz długu równoległego (ang. paralel debt), jak również francuskiej fiducji (fr. fiducie).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX