Konecki Janusz, Oświadczenie majątkowe i status osoby na eksponowanym stanowisku politycznym PEP) jako instrumenty przeciwdziałania korupcji wśród sędziów

Artykuły
Opublikowano: PPP 2022/5/45-59
Autor:
Rodzaj: artykuł

Oświadczenie majątkowe i status osoby na eksponowanym stanowisku politycznym PEP) jako instrumenty przeciwdziałania korupcji wśród sędziów

Słowa kluczowe: korupcja, polityka antykorupcyjna, oświadczenie majątkowe, osoba na eksponowanym stanowisku politycznym

1.Wprowadzenie

Zjawisko korupcji należy do najbardziej niebezpiecznych zjawisk w funkcjonowaniu państwa. Ma ono destrukcyjny wpływ na działalność organów państwowych i zmniejsza w istotny sposób zaufanie społeczeństwa do ich funkcjonowania. Z tego powodu każde państwo podejmuje działania zmierzające do ograniczenia skali tego zjawiska wśród urzędników każdego szczebla.

Sądownictwo jest jedną z dziedzin życia publicznego zagrożoną występowaniem korupcji , czego konsekwencją jest, że również w grupie zawodowej sędziów dochodzi do przypadków korupcji . Wprawdzie liczba takich przypadków jest marginalna , jednak podjęcie tematyki instrumentów przeciwdziałających korupcji w tej grupie zawodowej wydaje się uzasadnione, zwłaszcza że sędziowie, jako osoby sprawujące w sądach wymiar sprawiedliwości, z uwagi na podejmowane czynności narażeni są nieustannie na działania korupcyjne. Za...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX