Słysz Aleksander, Ostateczność decyzji sędziów sportowych a prawo do powtórzenia meczu

Artykuły
Opublikowano: PPP 2021/2/23-37
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ostateczność decyzji sędziów sportowych a prawo do powtórzenia meczu

Słowa kluczowe: sport, prawo sportowe, sędzia, powtórzenie meczu, pomyłka, subsumpcja

1.Wstęp

Na podstawie analizy powszechnie dostępnych informacji można twierdzić, że rozwój sportu związany z komercjalizacją i profesjonalizacją współzawodnictwa sportowego postępuje dynamicznie, a wpływ na globalną ekonomię jest coraz większy. Nie sposób więc pomijać wpływu profesjonalnego współzawodnictwa sportowego na gospodarkę. Wpływ ten w okresie pandemii COVID-19 będzie mniejszy niż byłby, gdyby rozgrywki najważniejszych lig przebiegały bez zakłóceń, z pewnością jednak, gdy tylko będzie to możliwe, trend wzrostowy zostanie szybko przywrócony. Wyniki finansowe profesjonalnych klubów sportowych, które działają w formie spółek akcyjnych, skorelowane są z wynikami sportowymi, jakie zespoły te osiągają podczas zmagań sportowych, tak krajowych, jak i międzynarodowych. Zdarza się, że o ostatecznym wyniku, nie tylko sportowym, ale i finansowym, decyduje jedna akcja lub jedna decyzja sędziego. Sędzia podejmuje...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX