Osoby z niepełnosprawnością jako szczególnie narażone na przemoc motywowaną pogardą lub nienawiścią - OpenLEX

Habrat Dorota, Osoby z niepełnosprawnością jako szczególnie narażone na przemoc motywowaną pogardą lub nienawiścią

Artykuły
Opublikowano: PiP 2018/7/70-81
Autor:
Rodzaj: artykuł

Osoby z niepełnosprawnością jako szczególnie narażone na przemoc motywowaną pogardą lub nienawiścią

1. Wstęp. Społeczne funkcjonowanie jednostek wiąże się z nawiązywaniem interakcji, które niejednokrotnie powodują, że w stosunkach międzyludzkich obecne jest zjawisko przemocy. Dotyka to ludzi niezależnie od wieku, płci i statusu społecznego. Jednak intensywność tego zjawiska, jego formy czy stopień mogą zależeć od przynależności do określonej grupy społecznej. Codzienne stosunki międzyludzkie, relacje zawodowe czy inne obszary współfunkcjonowania jednostek społecznych wiążą się z obecnością przedmiotowego zjawiska przemocy objawiającego się chociażby w złym traktowaniu, naciskach, przemocy fizycznej czy innych działaniach lub nawet zaniechaniach.

Niektóre grupy społeczne ze względu na specyficzne problemy są bardziej narażone na przemoc, która w wielu przypadkach może być motywowana pogardą, nienawiścią czy niechęcią. Celem przeprowadzonej analizy było wskazanie czynników związanych z kwalifikacją osób z niepełnosprawnościami do grupy społecznej o podwyższonym stopniu wiktymizacji, jak...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX