Talaga Robert, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2020/2/60-64
Autor:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30.10.2019 r., P 1/18

Zróżnicowanie skutków nadania pisma w postępowaniu administracyjnym w zależności od miejsca położenia operatora pocztowego na obszarze Unii Europejskiej, uzależniające skuteczność zachowania terminu wykonania czynności od nadania pisma wyłącznie w polskiej placówce pocztowej, narusza konstytucyjną zasadę równości i niedyskryminacji oraz unijną swobodę przemieszczania się.

Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie P 1/18 zostało zainicjowane pytaniem prawnym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Sąd przedstawiający pytanie prawne wniósł o zbadanie, czy art. 57 § 5 pkt 2 ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego , przewidujący, że termin czynności jest zachowany w wypadku oddania pisma wyłącznie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe , jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i 2 w zw. z art. 45 ust. 1 i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. oraz z art. 21

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX