Domańska Monika i in., Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2015/6/58-64
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok TK z 10.03.2015 r. (K 29/13)

Uprzywilejowanie podmiotów, które w następstwie ustawy z 28.07.2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw uzyskały możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie art. 1 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości , w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą z 2011 r., idzie tak daleko, że – w przypadku gdy uprawnionym jest przedsiębiorca – powstaje pytanie o zgodność regulacji z obowiązującym w prawie europejskim zakazem udzielania pomocy publicznej (art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ).

Postępowanie przed TK w omawianej sprawie zostało wszczęte wnioskami Rady Miasta Szczecin, Rady Gminy Ustronie Morskie oraz Rady Miasta Poznań. Wnioskodawcy zakwestionowali zgodność art. 1 ust. 1 i ust. 3 ustawy o przekształceniu w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą z 2011 r. z art. 2 Konstytucji RP : zasadą...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX