Domańska Monika i in., Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2015/2/56-64
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok TK z 4.11.2014 r. (SK 55/13)

Przepisy unijne dotyczące przeciwdziałania narkomanii kładą nacisk na zwalczanie nielegalnego handlu narkotykami. Decyzja ramowa Rady Unii Europejskiej nr 2004/757/WSiSW z 25.10.2004 r. ustanawiająca minimalne przepisy określające znamiona przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami nie ma zastosowania, gdy uprawa roślin konopi (posiadanie narkotyków) służy konsumpcji własnej. To nie wyklucza jednak kryminalizacji tych zachowań przez prawo krajowe.

Postępowanie w omawianej sprawie zostało wszczęte skargą konstytucyjną osoby fizycznej, w której zakwestionowano zgodność art. 62 oraz art. 63 ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie, w jakim dotyczą konopi, z art. 31 ust. 3 w zw. z art. 47, art. 53, art. 68 oraz art. 40 Konstytucji RP .

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 62 ust. 1 oraz art. 63 ust. 1 u.p.n. w zakresie, w jakim dotyczą konopi innych niż włókniste, są zgodne z art. 47 w zw. z art. 31 ust. 3Konstytucji RP. W pozostałym zakresie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX