Domańska Monika i in., Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2013/8/59-64
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok TK z 16.11.2011 r. (SK 45/09)

Przepisy zawarte w rozporządzeniu Unii Europejskiej mogą być przedmiotem kontroli konstytucyjności w trybie skargi konstytucyjnej (art. 79 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ). Dopuszczalność skarg konstytucyjnych, kwestionujących zgodność z konstytucją przepisów unijnego prawa pochodnego, jest uzależniona od dodatkowego uprawdopodobnienia przez skarżącego obniżenia unijnego poziomu ochrony praw i wolności w porównaniu z poziomem konstytucyjnym.

Precedensowe postępowanie przed TK w niniejszej sprawie zostało wszczęte skargą konstytucyjną Anny S., która zakwestionowała zgodność art. 36, art. 40, art. 41 oraz art. 42 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z art. 8, art. 32, art. 45, art. 78 oraz art. 176 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 41 zd. 2 rozporządzenia nr 44/2001 jest zgodny z art. 45 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 w zw. z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, oraz umorzył postępowanie w pozostałym zakresie.

Przed przystąpieniem do merytorycznej oceny zarzutów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX